Piet ontmoet Edwin, oprichter van Wildlife Friends Foundation Thailand

Een interview van onze ambassadeur Piet Hellemans met Edwin Wiek, oprichter van Wildlife Friends Foundation over mishandelde en/of verwaarloosde wilde dieren, zieke en gehandicapte dieren en de rehabilitatie en zorg voor de dieren die niet meer in het wild kunnen overleven.

Piet meets Edwin, founder of Wildlife Friends Foundation Thailand YouTube play

Afgelopen februari bezocht Wings for Animals Wildlife Friends Foundation Thailand (WFFT).

In Thailand worden, zoals in elk land ter wereld, dieren misbruikt en uitgebuit voor winst en menselijke vermaak. Er zijn veel voorbeelden van uitbuiting van dieren in de toeristenindustrie, bijvoorbeeld selfies met wilde dieren en dieren die optreden in vernederende shows.  Er is nog steeds een bloeiende illegale handel in wilde dieren voor huisdieren en medicijnen.

De belangrijkste doelen van Wfft zijn

• Wilde dieren in gevangenschap te redden en zo veel mogelijk te rehabiliteren, zodat ze de rest van hun leven in een veilige omgeving, zo dicht mogelijk bij de natuur, kunnen leven en hen de best mogelijke zorg kunnen bieden.

• Om campagne te voeren tegen alle vormen van dierenmishandeling en -uitbuiting in Thailand, zoals het beëindigen van de illegale handel in huisdieren. WFFT probeert actief de illegale handel in wilde dieren te bestrijden en dieren te redden van slechte omstandigheden of uitbuiting voor menselijk vermaak.

• Om veterinaire hulp te bieden aan zieke of gewonde dieren; wild of huiselijk.

• Om lokale mensen (vooral kinderen), toeristen en de internationale gemeenschap op te leiden en aan te moedigen om dieren in het wild en hun natuurlijke habitats te waarderen, te begrijpen en te beschermen via ons onderwijsprogramma. Een van de belangrijkste aspecten van natuurbescherming is het opleiden van lokale gemeenschappen en het sensibiliseren van toeristen, die vaak onbedoeld een grote vraag creëren naar de exploitatie van dieren in het wild. WFFT wil mensen de consequenties van hun acties duidelijk maken en wil hen overtuigen om hun gewoonten en levenshouding te veranderen (als het kopen stopt, zal de moord ook stoppen).  Er worden regelmatig rondleidingen gegeven aan westerse toeristen in het reddingscentrum met als doel het bewustzijn van de benarde situatie van de dieren te vergroten bij het promoten van “verantwoord ecotoerisme”.

• Helpen bij en ontwikkelen van nieuwe projecten die betrokken zijn bij de bescherming, rehabilitatie en het welzijn van alle wilde dieren.

• Om wilde dieren in gevangenschap te rehabiliteren en weer vrij te laten in het wild.

Steun en doneer onder vermelding van WFFT

Bron: wfft.org