Periodiek schenken
Met belastingvoordeel

Zo geregeld. Makkelijk!

Periodiek schenken levert jou en Wings for Animals belastingvoordeel op. Dus méér hulp aan de dieren in nood, zonder dat het iets extra’s kost. Daarnaast wordt het steeds makkelijker gemaakt. Vroeger moest periodiek schenken via een notaris vastgelegd worden. Dat is niet meer nodig door de invoering van de ‘Periodieke Gift in Geld’.

 

Bij eenmalige giften is er een drempel van €231,- Als je voortaan periodiek wilt schenken, kunt je het volgende doen:

Stuur ons een email om de overeenkomst “Periodieke Gift in Geld” te ontvangen. Stuur deze formulieren ondertekend terug naar:
Wings for Animals
Tweede Molenweg 21
1261 HA Blaricum

 

Wings for Animals stuurt daarna de ondertekende overeenkomst naar het opgegeven adres terug.
Het transactienummer dat wij op de ondertekende overeenkomst vermelden, kun je gebruiken voor jouw belastingaangifte.

 

Op www.belastingdienst.nl/giften kun je precies lezen aan welke voorwaarden een periodieke gift moet voldoen om in aanmerking te komen voor aftrek in jouw aangifte inkomstenbelasting.
Een belangrijke voorwaarde is dat je minimaal vijf jaar lang een gift doet. Langer kan uiteraard ook. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor deze periodieke giften.

De voordelen op een rij:

 

  • Je mag het hele bedrag van je schenking aftrekken van jouw belastbaar inkomen
  • De fiscus betaalt een aanzienlijk deel van jouw schenking
  • Geen minimum bedrag
  • Geen notaris of tussenpersoon nodig
  • Opzegbaar bij omstandigheden
  • Je gehele gift komt ten goede aan Wings for Animals omdat goede doelen met een ANBI status geen schenkbelasting hoeven te betalen.